Menu Luk

Udnyt dit kameras digitale opløsning

Denne artikel er skrevet af Per Meinertsen

Udnyt dit kameras digitale opløsning

Ind imellem ses fundfotos, der er uskarpe på en anden måde, end hvis det blot var afstandsindstillingen som er forkert. De virker mere udflydende og diffuse end de måske behøver at være, hvilket selvfølgeligt er lidt ærgerligt og synd for billedet.
Problemet kan skyldes flere ting.
Måske kan det være, at kameraet eller Smartphonen er af ældre type, og ikke kan tage bedre billeder. Dette er der jo ikke så meget at gøre ved, andet end at anskaffe et bedre apparat.

Men det kan også skyldes, at man ved optagelsen har benyttet sig af den digitale zoomfunktion for at komme tættere på motivet – eller at man ved redigeringen har beskåret billedet mere end godt er, med henblik på at få et lille emne til at fylde mere i billedet.

Og at ingen af disse ting er optimale, og at det derfor er noget man bør undgå, skal jeg her anskueliggøre med nogle eksempler.
Jeg vil vise vigtigheden af at gå så tæt på motivet som nødvendigt og som muligt, og med dette sidste mener jeg, ikke at gå tættere på end kameraet kan stille skarpt.

Jeg har fotograferet en mønt det tætteste min Samsung Smartphone kan stille skarpt, hvilket er ca. 5,5 cm.
Dernæst har jeg indstillet Smartphonen til maksimal zoom (som er 4 gange), og fotograferet mønten igen efter at have flyttet kameraet så langt tilbage, at mønten på skærmen var lige så stor som før – det blev til en afstand på 19 cm.
Billederne er begge i fuld bredde, som de er optaget, og de er efterfølgende kun beskåret i top og bund:4xzoom-2000x1000

Forskellen skulle være til at se – det med zoom virker lidt uskarpt og udflydende, og hvis man forstørrer, kan det tydeligt ses, hvordan billedet er bygget op af langt færre og større pixels og alle detaljer er udtværede:moent-detalje-1024x683

Her er et billede af mønten, som den tog sig ud fra de 19cm. afstand optaget uden zoom, sat sammen med et billede som er en beskåret version af det selvsamme (total)billede:moent-total-beskaaret-2000x1333

Man ser, at den ved redigeringen beskårede version er ligeså uskarp som det billede, hvor jeg zoomede ind ved optagelsen.

Det der sker er, at fordi den digitale zoom virker ved blot at indsnævre det areal hvorpå billedet dannes på den lysfølsomme chip, udnyttes alle de pixels som chippen er opbygget med ikke. Det vil sige, at billedet bliver opbygget af færre digitale punkter (pixels), hvilket giver et grovere, og dermed uskarpere billede.
Man udnytter simpelthen ikke kameraets fulde formåen, og opnår kun et resultat svarende til, hvad et langt billigere eller ældre apparat kan præstere.
Så frem for at holde kameraet et stykke fra og zoome ind på emnet, skal man gå så tæt på som muligt uden at bruge zoom. Man kan altid “zoome ind” senere ved at beskære billedet, såfremt man synes dette er nødvendigt. Dette giver som lige nævnt helt samme resultat, og man risikerer ikke at forringe billedet uopretteligt allerede ved optagelsen.

De her nævnte ting gælder kun for den såkaldte “digitale zoom”, som langt de fleste Smartphones og Tablets er udstyret med. I modsætning til denne teknik findes noget som kaldes “optisk zoom”, hvor det er linseelementerne i objektivet som gør arbejdet, og hvor alle pixels i chippen derfor udnyttes, uanset graden af zoom. En sådan optisk zoom er alle rigtige fotoapparater udstyret med, samt enkelte nyere og bedre Smartphones.

Det samme forsøg har jeg foretaget med en Ipad, hvor forskellen er endnu større, formentlig på grund af den kan zoome mere, nemlig 5-6 gange.
Jeg har denne gang fotograferet en medalje, som er 3 cm i diameter. Den tætteste afstand Ipad kan fokusere på er ca. 6 cm., og afstanden hvortil jeg fjernede Ipad’en og zoomede ind fra, blev på ca. 32 cm.:madalje-ipad-6-x-zoom-ny-2000x1333

Jeg har stillet medaljen på skrå, med det formål ved denne lejlighed også lige at illustrere forskellen i dybdeskarphed på en Smartphone, der som tidligere beskrevet formår at tilvejebringe en forbløffende god dybdeskarphed (grundet dens meget korte brændvidde), og et rigtigt fotoapparat.
Afstanden fra forkant til bagkant på medaljen, set fra kameraets position, er 2,5 cm.
Jeg har stillet skarpt på midten, og man ser tydeligt at den forreste kant er uskarp, medens man kun lige kan ane en svagt begyndende uskarphed på den fjerneste kant.

Fotograferet med et rigtigt fotoapparat ses her, hvordan dybdeskarpheden er markant mindre end med Smartphonen:medalje-spejlrefleks-bl-5-6-16-2000x1200

Dette skyldes at brændvidden er længere, i dette tilfælde ca. 40 mm. hvor den på en Smartphone er ca. 12 gange kortere, nemlig ca. 3  mm.  På billedet til venstre er brugt blænde 5,6, og man ser tydeligt, hvordan skarphedsområdet ligger som nærmest et bånd ned gennem midten af mønten. For at opnå en bedre dybdeskarphed skal der blændes ned, og på billedet til højre er brugt blænde 16.

Sluttelig skal tilføjes, at når jeg demonstrerer disse negative effekter ved digital zoom ved at gøre brug af maksimal zoom grad, så er det for at tydeliggøre effekten, for som man siger: overdrivelse fremmer forståelsen.
Hvis man benytter sig af mindre zoom- eller beskærings grad, bliver problemet tilsvarende mindre, og kan måske blive på et niveau man kan acceptere, hvis man derved opnår noget på anden måde gavnligt.

Læs videre i næste artikel: Makro fotografering