Menu Luk

Et godt lille stativ – og noget mere om skarphed

Et godt lille stativ – og noget mere om skarphed

Denne artikel er skrevet af Per Meinertsen

Jeg har købt et stativ, som jeg i realiteten godt kunne undvære. Men nu har jeg det, og jeg tror faktisk, at livet som fundfotograf bliver en lille smule lettere.

Stativets navn er “Gorillapod”, en benævnelse som formentlig er oprundet af dets evner til at færdes i naturen:

Det helt præcise navn er “Joby GripTight Action Kit “.

Det fylder ikke meget, vejer ikke meget, er forbløffende stabilt trods sin fleksibilitet, og uhyre nemt at arbejde med. Så udover dets evner i træer, fungerer det fremragende hjemme på stuebordet, også de fine af ædeltræ, når man lige skal fotografere de små ting vi går og finder.

Jeg har flere gange i mine skriverier om fundfotos understreget vigtigheden af, at Smartphonen holdes helt i ro når billedet tages.
Og til sikring af dette har jeg beskrevet nogle enkle metoder, lige fra at støtte hånden på bordet eller placere telefonen på nogle bøger, til som det mest avancerede at benytte sig af et lille billigt bordstativ.

Dette nye stativ er også et slags bordstativ, men kan en del mere, og det er ikke helt så billigt.

Men hvis man fotograferer mange fund, og hvis man synes at de fortjener gode skarpe billeder som måske oven i købet bliver lidt lettere at lave, er det måske værd at overveje, om ikke man skulle ofre de knap 400,- kr. stativet koster.

Det tager nemlig ikke mange sekunder at hive op af skuffen, anbringe på bordet, montere telefonen og placere denne i en næsten hvilken som helst vinkel og afstand til det emne man skal fotografere:

Formålet med at benytte stativ er som nævnt at fiksere kameraet, således at det står roligt og stabilt, så billederne ikke bliver rystede.

Dernæst at etablere en arbejdssituation, hvor man i ro og mag kan se på skærmen medens man arrangerer sit motiv og indretter sit lys, således at fundet præsenteres så repræsentativt som muligt.
Og da dette stort set altid indebærer flere fotos af emnet set fra andre vinkler, opnås ved brug af stativ lettere en større sammenhæng mellem disse billeder, som fx helt banalt at en mønts for- og bagside gengives lige store.

Og endelig bliver det nemmere at indstille og kontrollere skarpheden.

Dette sidste er af afgørende betydning ved næroptagelser, da skarphedsdybden her er meget lille – vi taler om nogle få millimeter.

Dette er her anskueliggjort ved hjælp af en iPhone og en tommestok:

På øverste billede ses det tætteste min iPhone kan fokusere, som er lige under 8cm. Man ser at skarphedsområdet så er ca. 10mm.

Mellemste billede er med påmonteret 10x makroforsats. Her bliver tætteste fokuserings afstand ca. 2,5cm. og dybdeskarpheden er nede på omkring 2,5 – 3mm.
Nederste billede viser det fjerneste man kan fokusere med 10x makrolinse monteret, som er ca. 5,5cm. og her er dybdeskarpheden ca. 5mm.

Billedeksempler på hvordan dette tager sig ud i praksis, kan ses i forrige afsnit “Mere makrofotografering”.

Så jo kortere afstand man fotografer på, jo mindre bliver dybdeskarpheden, og jo mere kritisk bliver afstandsindstillingen.
Her er det så, at et stativ bliver en kæmpe hjælp, ja faktisk uundværligt, da det er nærmest umuligt ved så tætte nærbilleder at holde kameraet roligt og præcist nok uden støtte.

Med dette stativ er det uhyre nemt og hurtigt at indstille højde og afstand og optagevinkel blot ved at vride stativbenene og vippe hovedet efter behov.

Og hvis man efter fokusering og fastlåsning vil tjekke om skarpheden ligger helt præcist, skubber man blot hele stativet eller emnet et par mm. frem eller tilbage.
Eller hvis man fotograferer lodret ned, vipper stativet ved hjælp af fx en kile under dets ene fod. Derved er det meget let at ændre afstanden den halve millimeter eller to, der måske lige skal justeres for at få skarpheden helt på plads det helt rigtige sted på emnet.

Disse metoder dur dog kun for de Smartphones, hvor fokus kan fastlåses uden at man behøver holde fingeren på udløseren. Men det kan vist efterhånden de fleste.

Start med at placere stativets ene fod halvvejs inde på kilen, og stil skarpt som sædvanlig ved at duppe på skærmen og låse fokus. Zoom evt. maksimalt ind på motivet, så er det lettere at se detaljer og skarphed.
Flyt så kilen lidt til side og tag om stativbenet og løft eller sænk det indtil den optimale skarphed er til stede, det helt rigtige sted i motivet, og sæt forsigtigt kilen på plads igen. Og husk at zoome tilbage igen.
Alt dette lyder måske omstændeligt, men er nemt nok – man skal blot lige have prøvet det.

Denne godt patinerede sølv manchetknap er 20mm. stor, og for at komme tilstrækkelig tæt på uden at bruge digital zoom mere end nødvendigt, har jeg benyttet en 10x makroforsats. Afstanden fra toppen af stenen til knappens mønster er ca. 5mm., og begge disse yderpunkter ville jeg gerne have skarpe.

Det vil sige at dybdeskarpheden skal være mindst 5mm., og i eksemplerne med tommestokken så vi, at med en 10x forsats skal man ud i en optageafstand på 5,5cm for at nærme sig dette. Det er så også den længste afstand man kan fokusere på med denne forsats.
Da denne afstand på 5,5cm. ikke er tæt nok til at få knappen til at fylde tilpas i billedet, har det desværre været nødvendigt yderligere at zoome 2x ind digitalt for at få motivet stort nok.

Som man forstår, arbejdes der med meget små tolerancer når man som her skal finde det præcise sted i skarphedsområdet, som favner det ønskede område. Her tæller brøkdele af millimeter, og det er her, at metoden med den viste kile er en god hjælp.

Det tætteste man med telefonen monteret i stativet kan komme underlaget er 7 cm. så hvis man skal tættere på, er det nødvendigt at hæve emnet op.
Dette kan gøres ved hjælp af nogle bøger eller til formålet tilvirkede klodser, og disse skal hellere være for tykke end for tynde, sådan at man også kan bruge dem, hvis man vil fotografere emner set lavt fra siden. Man kan jo altid justere på stativet, så telefonen kommer højere op.

Det skal nævnes, at en begrænsning ved netop denne stativ model er, at man ikke kan vende telefonen på højkant.
Men til vores brug mener jeg ikke det er noget stort problem, da langt de fleste fund lige så godt kan fotograferes på den brede led, og det oven i købet med den fordel, at man derved udnytter en laptop eller stationær computerskærm bedre og fundet gengives større. Billeder på højkant er mest til statuer og sådan noget, og til det behøves ingen Gorillapod.
Men der findes andre og noget dyrere modeller med kuglehoveder, som kan klare dette. Og der findes kraftigere modeller til rigtige fotoapparater.

En god og nyttig ting som følger med denne model er en Bluetooth fjernudløser. Med denne kan man tage billeder uden at røre kameraet, og derved undgå at dette bevæges i eksponeringsøjeblikket.
Dette kan man også med selvudløseren, eller måske med styrkekontrollen på hovedtelefon ledningen, men nu altså også med en fjernbetjening – den er jeg blevet ret vild med.

Læs videre i næste artikel: Det gode fundbillede