Menu Luk

Fundrapport

Udarbejdelse af fundrapporten

Excel regneark til fundrapportering

Når alle ovenstående skridt i processen er under kontrol, er der skabt et godt grundlag for at lave en lækker fundrapport.

Når jeg går i gang med at lave en fundrapport har jeg 2 dokumenter, der skal udfyldes. Det første dokument er et fundrapport regneark, hvortil jeg kopierer de fund fra mit fundregneark, som rapporten skal indeholde.

Fundliste skabelon
Klik her for at downloade fundliste skabelon

Vær opmærksom på, at regnearket indeholder makroer, så derfor har jeg pakket det som en zip-fil. Hvis du højreklikker på filen og vælger “udpak alle” bliver filen pakket ud. 

Vælg “Gennemse, fjern arkbeskyttelse”, hvis du vil skrive i regnearket.

I praksis laver jeg nogle filtreringer i mit fundregneark, hvorefter det er ret nemt at kopiere fundnumre og beskrivelser over til fund-rapport regnearket. Koordinaterne er jeg dog nødt til at taste ind fra enkelte waypoints i Google Earth (højreklik på et waypoint og vælg ”Egenskaber”).

Desuden udfylder jeg regnearket med informationer om den lokation, som fundrapporten drejer sig om. Hvem er lodsejer, hvad er matrikelnummeret, hvordan var søgeforholdene da jeg søgte, etc. etc. Disse informationer er ofte ganske interessante for museet.

Fundsedler

En lille sidegevinst ved regnearket til fundrapportering er, at når jeg har indtastet mine fund i regnearket producerer det helt af sig selv nogle friske fundsedler på fanen ”fundsedler” (fanen findes i bunden af Excel). Disse printer jeg og så skifter jeg dem ud med de fundsedler jeg har skrevet på marken. Det gør det nemmere for arkæologerne at læse fundsedlerne, som ofte er beskadiget af jord og vand fra marken samt måske skrevet med håndskrift under krigslignende forhold.

Der er en grænse i mit fundrapport regneark på 42 fund. Jeg har heldigvis hidtil fint kunnet holde mig på under 43 fund pr. rapport. Jeg laver jo en rapport pr. lokation 🙂

Fundmærkater som vor mor lavede dem


Word dokument til fundrapportering

Jeg afleverer ikke selve regnearket til museet. Det danner blot udgangspunkt for, at jeg kan lave et Word dokument, som indeholder flg. informationer:

 • Informationsboksen fra regnearket med detaljer om den afsøgte lokation
 • Fundlisten fra samme regneark
 • Skærmbillede af den afsøgte lokation fra Google Earth med Waypoints
 • Skærmbillede af den afsøgte lokation fra Google Earth med Waypoints og sporlog
 • Fotos af hvert enkelt fund i nummerorden
Klik her for at downloade fundrapport skabelonen

Udarbejdelse af fundrapport

Når alle tingene er på plads, er det et spørgsmål om en smule arbejde, for at gøre fundrapporten færdig.

 • Åben Word skabelonen til fundrapporten
 • Indsæt informationsboksen og fundlisten fra Excel fundrapport regnearket
 • Indsæt de 2 skærmbilleder af fundlokationen, med og uden sporlog
 • Indsæt fundfotos i nummerorden

Det er helt op til dig, om du vil tilføje ekstra skærmbilleder eller fundinformationer. Jeg plejer selv at skrive det jeg ved om de enkelte fund sammen med de pågældende fundfotos. Hvis fx jeg har fået identificeret en mønt, ofte ved hjælp af en ekspert fra Facebook eller andre detektorfora, så skriver jeg dette ind i rapporten, således at museet ikke skal bruge tid på at finde frem til en information, der måske allerede er kendt.

Klik her for at downloade et eksempel på en udfyldt fundrapport

Når rapporten er færdig, printer jeg den i 3 eksemplarer:

 1. Det ene eksemplar afleverer jeg til det lokale museum sammen med fundene
 2. Det andet eksemplar afleverer jeg til lodsejeren. Hvis det er muligt tager jeg forbi og viser ham fundene inden de afleveres til museet. Så er det jo rart at kunne efterlade en fundrapport ved samme lejlighed. Det fine stykke arbejde viser jo, at man sætter pris på samarbejdet med lodsejeren og gør det muligt for ham at vise familie og gæster, hvilke spændende fund, der gøres på hans marker.
 3. Det tredje eksemplar sætter jeg ind i en mappe, som jeg selv har stående, for at have et overblik over mine fund.

Desuden gemmer jeg fundrapporterne og fundregnearkene på min PC, under de enkelte lodsejeres navne, således at jeg senere kan finde dem og evt. printe nye eksemplarer eller dele dem med relevante personer.

Så nemt kan det være…