Menu Luk

Makro fotografering

Makro fotografering med Smartphone

Denne artikel er skrevet af Per Meinertsen

Nogle gange har man måske brug for at komme helt tæt på sit motiv, sådan omkring et par centimeter. Enten fordi det er en meget lille ting man vil fotografere, eller fordi man vil beskrive tekstur eller små detaljer i et emne.
Såfremt man har en nyere Smartphone som har makro-funktion og derfor kan fokusere ned til omkring 2 cm., er det ikke noget problem. Men har man ikke en sådan, lader det sig nemt gøre alligevel. Her er eksempelvis en fingerring, optaget på en afstand af ca. 2 cm.:
billede 1 - fingerring

Metoden går ud på, at anbringe en ekstra linse foran Smartphonens optik, en såkaldt “forsatslinse”, hvorved objektivets fokuseringsområde ændres.

Her er et billede af min opstilling og min meget lav-tekniske metode til fastgørelse af linsen på Smartphonen:billede 2 - telefon med linse

Man kan købe færdige løsninger til formålet, men det er faktisk både sjovt og nemt og billigt at bikse noget sammen selv. Linsen vi skal bruge behøver ikke at være særlig stor i diameter, hvorfor der er mange muligheder for at få fat i en egnet linse.
Ved fx at skille et udtjent fotografiapparat ad (endelig ikke et af de finere eller de helt gamle, de kan nemlig være samlerobjekter), kan man med stor sandsynlighed finde et egnet linseelement i objektivet. Man kan også benytte en lup med tilpas forstærkning, typisk 5 til 10x. Fordelen ved disse 2 eksempler er, at linserne fra disse må formodes at være af god optisk kvalitet.

Men der er mange andre muligheder, og her er en række billeder og artikler til yderligere inspiration: Klik her!

Som det fremgår, er mulighederne mange, men som jeg nævnte, mener jeg det er en god ide at rippe at fotoapparat, dels pga. linsekvaliteten, og dels på grund af tilgængeligheden. Jeg ligger inde med en del linseelementer, men i forbindelse med denne artikel, måtte jeg lige afprøve dagens muligheder for at få fat i en linse, man kan bruge til formålet.
Måske man allerede ligger inde med et kamera man vil ofre, ellers er der gode muligheder i genbrugsbutikker. Jeg udså mig dette kamera til 10 kr.:billede 3 - kasse med kameraer

 

billede 4 - olympus kamera. (1024x576)Det har i sin tid været et rimeligt godt kamera, og jeg valgte dette, fordi det havde en tilpas størrelse linse til formålet, og fordi jeg ved at se i dets indre kunne se, at det var samlet med skruer og derfor formodentlig var til at skille ad:billede 5 - kamera indeni

Og efter et par timers nørdet arbejde med et sæt skruetrækkere til meget små bitte skruer:billede 6 - skrue

havde jeg skilt kameraet ad:billede 7 - adskilt kamera

Og her er målet for min operation – linseelementerne:billede 8 - 2 stk. linser

Det er linsen til højre som er en pluslinse, og den er i dette tilfælde sammensat af flere linse elementer, som det ikke lige er muligt at skille mere ad. Men det fungerer faktisk glimrende med at bruge hele denne linseblok, og afhængigt af hvilken vej den vender, kan man ændre forstørrelsesgraden. Man må eksperimentere med, hvilken vej der er den bedste til et givent formål. Hvis man kun bruger en enkelt linse, er det ligegyldigt hvilken vej den vender.

Og her er resultatet. Den lille fjeder fra kameraet er ligesom skruen lige før fotograferet på en afstand af ca. 1cm. og tændstikken siger noget om størrelsen:billede 9 - lille fjeder

Billedet er vist ubeskåret, og man kan se at hjørnerne er afskåret pga. at denne optik ikke blot er en enkelt linse, men som nævnt er sammensat af flere, hvorfor den er længere og åbenbart ikke helt stor nok for enden til at dække hele billedet.
Vær opmærksom på at skarphedsindstillingen nu er ekstrem kritisk, fordi dybdeskarpheden ved disse korte afstande er meget lille, og på en Smartphone kan vi jo ikke blænde ned for at få større dybdeskarphed, som man kan på et rigtigt fotoapparat.

Her er en knap som er 15 mm. stor, og hvor vi nu er så tæt på, at man i detaljer kan se dens fine, enkle og håndgraverede mønster:billede 10 - knap

Det er en såkaldt “bondeknap”, og sådanne er typisk blevet tilvirket som hjemmeindustri. En direktør Lehmann skrev i 1823 bl.a. dette:

– I den ufrugtbare Del af Tønder Amt stræber de fattige Indbyggere ved mange slags Husindustri at bøde på Afsagn af de Gaver, som Naturen har forundt deres lykkeligt Naboere. Her væves Vadmel og andre grove Tøjer, bindes Huer og Strømper og forfærdiges de bekendte Kniplinger. Derved er fremstået uden Understøttelse og uden bram en del Landfrabrikation eller Industri, der er det eneste Middel, hvorpå i slige Egne Livets første Fornødenheder kunne erhverves, Til denne Landindustri hører Knapmageriet.

Tinknapper
Det var tinknapper, der skulle forfærdiges. Materialet skaffede man sig ved at købe gammelt tin, enten på aktioner eller omkring hos landbefolkningen. Der var to slags knapper. De flade og de mindre blev mest brugt til benklæder. De større og mere kunstfærdige, som blev lavet af to stykker, der blev loddet sammen, blev brugt til trøjer.

Der står meget mere, dog desværre ikke om selve fabrikationsmetoden. Men det er tydeligt at se, at mønstrene i mange af disse knapper er lavet i hånden. Hver enkelt knap er altså formodentlig et unikum – ikke to er ens, og jeg syntes det er betagende, ligesom i en lup, at kigge helt tæt på udsmykningen og fornemme folks arbejde med værktøjet. Samt ikke mindst – at kunne fotografere det!

Her er et link til en hjemmeside med nogle fantastiske billeder, taget med Smartphone med hjemmelavet (DIY – Do It Yourself) forsatslinse:

Incredible Macro Photos Taken with a Smartphone & DIY Lens

Her er en anden model, som ikke kræver at man skiller et fotoapparat ad.

Måske har man allerede en lille lup til at kigge på sine fund med, ellers køber man sig en til mellem 50 og 100 kr., og der findes en del modeller, fx denne: http://www.thegoodstuffshop.dk/product.asp?product=51879

Den er ret lille, og udmærker sig ved at have flere forstørrelses muligheder. Den bør mindst have 5X forstørrelse, og gerne 10X eller mere. En almindelig såkaldt læselup med 2X forstørrelse, batter ikke rigtigt noget.
Du placerer luppen tæt foran din Smartphone’s optik, ligesom før beskrevet. Du kan enten holde det hele i hånden, men det bliver nemmere at arbejde med, såfremt luppen er tapet fast.
Gå så tæt på, som motivet kræver, dog ikke tættere på, end at evt. uskarpheder i yderområderne er acceptable. Årsagen til disse uskarpheder kan skyldes luppens kvalitet og/eller en for lille diameter på linseelementet.
Støt hånden, eller endnu bedre, selve Smartphonen mod noget fast når du er i den rette afstand, og lås fokusindstillingen når denne har stillet skarpt. Bevæg så evt. kameraet en ganske lille smule frem og tilbage indtil den optimale skarphed ligger det helt rigtige sted i motivet, og tag så billedet.
Om at låse fokusindstillingen, læs afsnittet om skarphedsindstilling.

Her er en række optagelser af den mindste mønt jeg har (15mm). Det første billede er fotograferet så tæt på jeg kunne komme med min Samsung A3, hvilket er 5,5 cm.
Næste billede er gennem 6 x luppen med kameraet tættere på.
Derefter 8 x luppen.
Og derefter så tæt på jeg kunne komme ved brug af begge linser, dvs. med 14 x forstørrelse. Her ses en markant uskarphed ud mod kanterne, men jeg er jo også en del tættere på mønten end godt er. Havde motivet været mindre, ville der ingen problemer være.
Billederne er gengivet fuldstændig som de optaget, dvs. ubeskårede og ubehandlede:opdateret-for-nylig5-2-2000x666


Her ses luppen monteret:
img_0769-1280x956-1024x765


Læs videre i næste artikel: Mere makrofotografering