Seneste nyt

29. juli: Michael Rønde kan ses fra rummet

Blev i dag gjort opmærksom på, at man på Arealinfo kan se nedenstående syn. Den kendte, østjyske detektormand Michael Rønde er simpelthen blevet fanget af et af de fly der fotograferer Danmark et par gange om året. Det måtte jo ske en dag.

Søgemarkens lokation er redaktionen bekendt.

Næsten hurtigere end sin egen skygge!

28. juli: Pakning af fund

Så fandt jeg tid til at få pakket corona-tidens fund til aflevering. Det blev til 110 fund fra 24 forskellige matrikler som skal afleveres til 5 forskellige museer. Langt hovedparten heldigvis til mit vidunderlige lokale museum, Museum Skanderborg. Der var over 20 fund på 2 af matriklerne men også  mange matrikler med kun 1 fund. 

Før jeg kan aflevere fundene skal jeg dog lige have besøgt 4 forskellige lodsejere, som (plejer) gerne at ville se, hvad der er dukket op på deres marker. Kan godt blive en udfordring i disse høst-tider…..

Stubmark under udarbejdelse

25. juli: Sønderjyllands Amatørarkæologer

Mange lokale arkæologiforeninger over det ganske land gør et utroligt stort arbejde i forhold til at formidle viden og med at hjælpe de lokale museer, blandt meget andet. En del af arbejdet består i at drive hjemmesider og Facebook-sider med masser af spændende informationer. Et af de gode websites, med masser af relevans for detektorfolket, drives og vedligeholdes af Sønderjyllands Amatørarkæologer. 

På web adressen https://www.sjaa.dk/ under menupunktet “Info” finder du en omfattende linksamling som er yderst relevant for detektorfolket.

Sønderjyllands Amatørarkæologer

24. juli: Søgning 24/7

Det siges, at især når man starter som detektorfører, så er man helt vild i varmen og har lyst til at gå på markerne 24/7.

Det er så i dag….

Hvor mange detektorfolk skal der til for at finde en vikingetidsguldring?

7. juni: Stenmoseskatten

I dag blev det offentliggjort, at Sidse Steffensen har fundet en møntskat med (indtil videre) 6.673 borgerkrigsmønter ved Sdr. Rind, nær Viborg. Den største detektorfundne møntskat i Danmark til dato. 

Sidste har med hjælp fra Viborg Museum og en betroet gruppe af diskrete detektorfolk trukket et kæmpe læs i forbindelse med udgravningen af de mange mønter, en udgravning der har krævet tusindvis af timers arbejde og som har strakt sig over flere måneder. Jeg fik selv lejlighed til at hjælpe til et par dage i foråret, en kæmpe oplevelse, som jeg aldrig vil glemme.

Sidse i udgravningsfeltet
Udgravningen set fra oven en dag i april

6. juni: Zweites Deutches Fernsehen (ZDF)

Deltog i dag i en afsøgning nær Viborg, som blev dækket af tysk TV. Man har syd for grænsen fattet interesse for den danske måde at samarbejde med detektorfolket og havde sendt et TV-hold for at dække hvordan en sådan afsøgning foregår.

“And action!”

Dagens fund blev et seglstampe, fundet af Ole Serup Spanner. Jeg var ikke selv i nærkontakt med TV-holdet, men fik et par fine fotos i kassen. Samt en mulig falsk 12-skilling i fundposen, se herunder:

12 skilling 1716-20, Frederik IV, sølv – eller hvad?
Samme mønt

5. juni: Søgning i juletræer

I dag var jeg inviteret på en lille tur i juletræerne af Ketley & Søn. Vi var en lille flok, der forsøgte at lokke lidt fund ud af et par spændende marker, men konklusionen blev nok at de ikke var så givende som lovet. 

Det lykkedes dog at finde en 2-skilling fra 1807, som godt nok var pænt bøjet, men den var der da!

2 skilling 1807, sølv, Christian VII

1. juni: Boremaskinen

Så var den gal igen. Kurt fra Samsø havde lagt en dyr boremaskine i en grab med sand på en gummiged. Føreren af gummigeden var ikke orienteret, så inden nogen nåede at ane, hvad der var sket, var den dyre boremaskine begravet under 0 – 0,5 meter sand i en vejkasse. Man forsøgte at skrabe sand af med en gummiged, prøvede med en af de stangformede detektorer, man finder brønde med etc., men uden held.

Der graves efter boremaskiner

Vejkassen med sand befandt sig i Gram ved Stilling/Skanderborg, så jeg påtog mig opgaven med at prøve at lokalisere banditten. På trods af hurtig udrykning havde entreprenøren dog nået at lægge yderligere 20 centimeter grus oven på sandlaget med boremaskinen, og oddsene var dermed forringet med en del procent.

Jeg startede med at afsøge området med ”White Lady”, den buttede model – ingen signaler, ud over et par brønde. Derefter satte jeg 13”-søgehovedet på, men batteriet var dødt, på trods af at jeg havde ladet det op over natten. Åbenbart er batteriet kaput.

Sidste chance var så 11” søgehovedet som blev sat på 4 KHz. Det gav et signal nær vejen, som viste sig at være fjernvarmerør i 70 cm. dybde. Men vigtigst af alt gav detektoren meget bedre signal med pinpointer funktionen slået til end med almindelig søgning. En test på en reserveboremaskine viste desuden, at detektoren stort set ikke gav signal på selve boremaskinen – medmindre jeg søgte med pinpointer funktionen slået til.

Bingo!

Området blev herefter afsøgt i XP Deus pinpointer-mode, dog uden signaler. Herefter en mere langsom søgning, hvor vi gik helt ud til kanterne, med fokus på det sted, hvor gummigeden var startet med at læsse sandet af. Så var der pludselig et OK signal.

Og ganske rigtigt, i 48 centimeters dybde lå banditten!

En lille rask støvsugning, så er den så god som ny!

14-16. maj: Samsø

igen i år havde jeg lejlighed til at deltage i et træf på Samsø, denne gang i maj, som noget nyt – for mig. Vi tilbragte tre dage med afsøgning af forskellige marker på hele øen, og der blev i år fundet fine genstande fra mange forskellige perioder af Samsøs historie. 

Dariusz på jagt efter lavthængende frugter

Klik her for at læse en lille beretning om de 3 dage på Samsø

9. maj: Tabletformet vægtlod

Når nu ikke en finkæmning af fundstedet for skålfiblen gav nogen fund, så kunne man jo forsøge at dyrke fundstedet for den ligearmede fibel fra for-5-dage-siden.

Som sagt, så gjort.

I dag var der lidt mere held i sprøjten. Dog ingen fibler, men jeg fik da noteret hele fire fund i dag:

 • Klinkeprop i bly
 • Fint tabletformet vægtlod i bly
 • Muligt fibelfragment (meget massakreret)
 • Middelalder rembeslag
Tabletformet vægtlod i bly

7. maj: Skålfibler ligger ofte parvis

Skålfibler blev båret i par, så der kunne måske ligge én mere? Det blev i dag testet, med negativt resultat. Et par timer på marken gav ingen fund overhovedet.
Ud over et temmelig gennemblødt sæt tøj.
Ak ja.

4. maj: Skålfiblen

Havde i dag tirsdag-aften-besøg af Frantz-fra-Knebel, opskriftsudvikler, damebladsskribent og vinproducent. Og amatørarkæolog. Vi gav ”fibelmarken” en chance mere og det gik overraskende godt. Frantz fandt 2 fine malmgrydefødder og jeg fandt 2 fibler.

Ligearmet fibel, jernalder

Vi gik faktisk og fik den klassiske snak om, hvad vi hver især drømte om at finde engang i fremtiden. Der er jo altid plads til flere hak i detektorsengestolpen, som man siger.

En af de ting Frantz nævnte (ud af 5-10 stykker) var en skålfibel. Selv var jeg ovre i noget trefliget, samt noget guld-torshammer, et runebrev samt måske en lille, beskeden edsring fra bronzealderen.

Drømmene har man jo lov at have. Realiteterne var at jeg pludselig kunne fremvise et større framgent af en ligearmet jernalderfibel til Frantz, suppleret med det klassiske spørgsmål ”tror du det er noget”.

Og en times tid senere kunne jeg så på tilsvarende vis fremvise en stort set intakt skålfibel, den fineste jeg har fundet og dermed udleve Frantz drøm.

Skålfibel – yeah!

Måske jeg burde have gravet den ned igen og lade Frantz finde den.

Og dog….

29. april: Nørre Vissing-ringen

I dag var det tid at besøge en af de helt lokale marker, lige uden for Nørre Vissing. Marken ligger relativt tæt på en gammel helligkilde, og der er indtegnet en vej ned over marken på de gamle kort. Nu er marken nysået og så skulle den da lige have et lille besøg, en lavhellig torsdag aften.

Dagens fund blev en lille bronzering, næppe alvorligt gammel og der er ikke noget der så meget som antyder, at den på noget tidspunkt skulle have tilhørt en rig stormandsslægt med forbindelser til kongemagten.

En lidt bulet ring
…set ovenfra…

27. april: Det lokkende næb

En “quicky” på marken efter arbejdstid. Ville lige følge op på et tidligere fund af en næbfibel, der kunne antyde at der var mere at finde på en nysået skråning.

Nåede at afsøge et pænt stykke, med stor flid og disciplin. Resultatet blev det usleste af alle fibelfragmenter, dog med et lille nålefæste bevaret, samt et lille korsformet bronzestykke med tom indfatning i midten. 

Henrik Brinck har fundet en parallel, en svastika-fibel, klik her for at se den.

Det usleste af alle fibelfragmenter
Korsformet fragment med indfatning – måske seletøjsbeslag, måske endda vikingetid

24. april: Vikingeguldringen

Det blev en af de helt store dage på marken. Hvis livet havde været en børnebog kunne den have heddet ”De 5 på vikingemarken”.

Tanken var at afsøge 3 marker, hvor der tidligere er gjort lovende fund på testture og det skulle vise sig at testen holdt vand. På den første mark fandt Mikkel straks en fin, grøn dubsko som straks udløste en Underberg-fejring. Michael Rønde var jo med. Ikke længe efter var Niels på spil med et lækkert dirhem-klip, hvorefter menuen stod på diverse mønter fra nyere tid.

Mikkels dupsko, middelalder
Niels´ dirhemklip

Inden frokost nåede jeg at nappe en flot sølvmønt, en 1/12 speciedaler fra 1788 hele på 3,48 gram (burde veje 4,214, så lidt slidt) og et flot stykke klip-sølv på hele 9,67 gram.

En lækker 1/12 speciedaler, 1788

Herefter var det ved at trække op til frokost, men netop som tænderne var ved at løbe i vand fandt jeg en lille, fin guldring på 0,42 gram som udsatte frokosten i en times tid. Vi skulle jo lige tjekke om der skulle ligge mere guld. Og have en lille Underberg at styrke os på.

Den lille vikinge-guldring

Hvis ringen er fra vikingetid, som det tyder på, er det kun anden gang jeg finder ”gammelt guld” og samtidig mit hidtil ældste guldfund. Virkeligt lækkert!

Efter en fantastisk frokost, hvor Mikkel bød på sønderjyske sol-æg, gik turen til mark 2, hvor der skulle være chance for yderligere vikingetidsfund. Det skulle vise sig at være en god teori, for det varede ikke længe før jeg stod med en urnesfibel i hånden – og straks derefter endnu en Underberg. Jeg aner ikke hvor gutterne gemmer alle de små flasker og jeg tror heller ikke jeg vil vide det!

Sol-æg – åbenbart en sønnejysk “ting” 🙂
Urnes-fibel, sen vikingetid, tidlig middelalder

Mit næste fund blev en borgerkrigsmønt, hvorefter jeg blev sendt den lange tur op til bilerne efter kaffe og kage, så de andre kunne hvile ørerne lidt.

Borgerkrigsmønter er åbenbart mere sjældne end dirhems hos Lars Thygesen

Efter kaffepausen var det for sent at besøge mark 3, så vi holdt ved på mark 2. Lars fandt en fin pilespids i flint og han nåede desuden op på hele 8 mønter. Men han skulle jo heller ikke hente kaffe….

Lars´ pilespids i flint

Niels fik præmien for dagens ældste mønt – dirhemklip, og Michael kunne varme sig ved tanken om den Otto Adelheid-mønt han fandt på test-turen, så der var lidt til alle i dag.

Mine fund:

 • Guldring, 0,42 gram
 • Klipsølv, 9,67 gram
 • Urnesfibel

Mønter

 1. Penning (borgerkrigsmønt) 1241-1377, bronze
 2. 5 skilling courant 1788, Christian VII, sølv
 3. 1 skilling 1856-60, Frederik VII, bronze
 4. 10 øre 1918, Christian X, sølv
 5. 25 øre 1937, Christian X, kobbernikkel
 6. 1 øre 1939, Christian X, bronze

22. april: En lille møntskat

Så blev det dagen, hvor jeg modtog mit danefæbrev nr. 75.

Et rigtigt fint brev til et jubilæum, idet det bla. indeholder en lille møntskat jeg fandt for 4 år siden. Skatten blev fundet i bunden af en lille sø, der var meget lavvandet i de dage. Den bestod af et antal hulpenninge, som ikke havde haft godt af at ligge i vandet, de var ved at krakelere, så jeg turde end ikke skylle dem. De røg direkte i en fundpose med jord, strå og det hele.

Et meget fint danefæbrev

Det viser sig nu at Nationalmuseet har fremdraget hele 25 møntfragmenter fra den lille håndfuld og sammen med et stort, rundt seglstampe og en short cross penny (min hidtil eneste) udløste det en ganske pæn danefædusør.

Meget skrøbelig møntskat af hulpenninge

Så nu må jeg gerne komme ud og søge igen!

Seglstampe, ca. 1250
Short cross penny, ca. år 1200

17. april: Guld og bly

I dag blev dagen, hvor jeg fandt 1 genstand af guld og 4 genstande af bly. Guldfundet blev gjort i forbindelse med støvsugning af vores køkken derhjemme, hvor en lås til Fruens ørering pludselig dukkede op under et skab. Et meget populært fund.

Efter støvsugning af huset var det tid at støvsuge et lille stykke af en nysået mark, hvor jeg for et par uger siden fandt en næbfibel. Egentlig ville jeg forsøge mig på to forskellige marker, men det gik så godt at jeg kun nåede den første, hvor der som nævnt dukkede hele 4 fornuftige genstande op af mulden:

Vægtlod, bly – med kryds
 1. Klinkeprop
 2. Tenvægt, lang og skæv. Har før fundet dette design på denne lokation, dog et langt større eksemplar
 3. Klædeplombe
 4. Lille vægtlod med et kryds på den ene side og en streg på den anden
Klinkeprop i bly

Det er sket før, at der er dukket tabletlodder i bly op på denne mark, men første gang jeg finder en med ornamentering og ligeledes første gang jeg har fundet et i den fjerne ende af marken. I det hele taget er der temmelig mange genstande i bly på disse kanter. Kunne i det hele taget godt tyde på at denne mark skal have en ordentlig rusketur!

Klædeplombe, bly
Tenvægt, høj og skæv, også bly

13. april: Den ornamenterede knivkrone

Skulle vise sig at være sidste dag på middelaldermarken før høst, nu begynder kornet at blive for højt til at det er godt. Og der er jo marker overalt, der bliver sået i disse dage.

Første udfordring var dog at et sent møde trak ud i en hel time, så jeg kom først alt for sent afsted. Ak ja. Til gengæld blev vejret bedre og bedre, så det endte med at jeg blev på marken til solnedgang. Fundene væltede ikke ligefrem op, men lyden af en spætte i baggrunden og tiltagende varme fra solen fik alligevel blæst møde-stressen væk i løbet af et par timer.

Den ornamenterede knivkrone

To fund blev det til. Første fund var en knivkrone med et fint kvadratisk mønster. Den blev fundet dér hvor jeg tilbragte 95% af tiden med systematisk afsøgning af et pænt stort felt. Det andet fund var en fin borgerkrigsmønt, som dukkede op midt i et område som jeg tidligere på sæsonen har afsøgt fuldstændig systematisk. Fascinerende!

Den forsinkede borgerkrigsmønt

10. april: Forår på markerne

Allerede i dagens allerførste sving, på den sandede mark, var der gevinst. Fundet tog for form af en lille, nydelig fingerring. Den er dog næppe voldsomt gammel, og jeg er slet ikke sikker på at den er i sølv, men det var da bestemt en overgennemsnitligt god start på en søgning.

Dagens næste fine fund var en halv sølvmønt, som baseret på skrifttypen godt kunne se ud til at være middelalderlig. Og ganske rigtigt, Rasmus Søndergaard kunne i Facebook-gruppen Detektormønten ret hurtigt sandsynliggøre at den halve mønt udgør resterne af en witten (tysk sølvmønt)fra byen Wismar, slået ca. år 1400. Altså clean danefæ.

Witten, Wismar, ca. 1400

Dagens sidste fund blev intet ringere end en god, gammel, klassisk borgerkrigsmønt, endda en af de mere velbevarede med et fint kors og det hele. Alt i alt et par timer der var givet godt ud.

Dagens borgerkrigsmønt

En særlig fornøjelse var det at dagen sluttede med et tilfældigt men glædeligt gensyn med en tidligere detektorfører der nu har skiftet detektoren ud med en mountainbike, et godt kamera og et heftigt objektiv. Jagten på metal er skiftet ud med jagten på flotte fugle i den vilde natur. Jeg kunne fremvise dagens fund og hun kunne vise mig fine fotos af en flot glente der svævede rundt i området, på jagt efter bytte.

Lidt heldig er man vel altid.

5. april: I Christian IV´s fodspor

På søgning i forårsvejr med Niels, Mikkel og den unge rookie Markus på 15. Vejret var mildest talt udfordrende med sne, hagl og stormvind.

The Dream Team i sne og blæst

Mikkel ankom en halv time efter os andre og det kræver næsten en forklaring. Mikkel havde nemlig lovet at passe sin nabos varan, dvs. en øgle, samt et par hamstere, chinchillaer mv. Forsinkelsen skydtes at varanen skulle fodres her til morgen hvilket åbenbart tager sin tid. Først skal varanen nemlig varmes op i to timer under en varmelampe, før den må fodres. Derefter får den så serveret en stor, lækker kakerlak. Nammenam! Det fremgik ikke af historien om kakerlakken var død eller levende…

Dette taget i betragtning er en forsinkelse på en halv time jo ikke noget at tale om. 

Dagens fund blev gjort af Mikkel i form af en lækker VI-skilling fra 1628, skarpt forfulgt af Niels´ 1-skilling fra 1620, som til gengæld havde det fine C4-logo, som vi alle elsker.

Mikkels 6-skilling
Niels´ 1-skilling

Mine fund i dag bestod af 4 mønter af mere beskeden karakter:

 • 1 skilling 1762, sølv, Frederik V
 • 1 skilling 1856-61, bronze, Frederik VII
 • 1 krone 1992, kobbernikkel, Margrethe II
 • 1 krone 2013, kobbernikkel, Margrethe II

Efter 6 timer på marken i sne, hagl og stormvind var det tid at tage hjem og fyre op under varanen.

Som man siger.

1. april: Tinglysning af søgeret

Jeg vil gerne dele en rigtig nyttig erfaring jeg gjort med lodsejeraftaler. Tidligere har jeg stort set kun lavet mundtlige aftaler, men jeg er blevet skuffet et par gange, hvor marker fx har skiftet ejer, lodsejer har været lidt glemsom eller lodsejer i uheldige tilfælde er faldet død om uden først at sætte arvingerne ind i spørgsmålet omkring søgeretten på hans marker. Det har i desværre et par tilfælde kostet mig adgangen til gode søgemarker.

For at få helt rene linjer er jeg derfor begyndt at få lagt en lille tinglysning af søgeretten ind på de mest interessante marker, således at jeg er helt uafhængig af lodsejeres hukommelse, uheldige ejerskifter, gamle slægtsfejder mv. Se eksempel herunder.

Lodsejerne synes næsten altid at det er en sjov og god ide. Som regel deler vi tinglysningsafgiften der typisk ligger på 1.750 kroner. På den måde er der rigtig fint styr på søgeretten, uanset hvad der sker. Se vedhæftede eksempel på en sådan aftale til gratis inspiration.

28. marts: Sommertid

Det er mig en glæde, der overgår enhver forstand, at konstatere at vi nu er tilbage i sommertidens trygge, varme favn. Aftenerne bliver længere i bytte for nyttesløst lys enormt tidligt om morgenen. Til stor glæde for os der gerne vil grille på terrassen om aftenen, gå ture efter spisetid eller måske tage en lille, ærlig søgetur på nogle få timer efter arbejdstid.

Gud forbyde at vi nogensinde overgiver os til den fraktion af stædige, ufleksible A-mennesker der ikke under os denne glæde. Hvis vi endelig skal droppe skiftet mellem sommertid og vintertid, så lad os da i det mindste gå over på permanent sommertid. Alt andet vil være vanvid.

Jeg er ikke decideret bibelkyndig, men jeg er dog nået til Det Gamle Testamente, Første Mosebog, Kapitel 1, vers 3-5:

Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys.  Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.  Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen, første dag.

Og så vil jeg gerne foreslå en lille tilføjelse: Og lad der altid være sommertid!

Solen går ned over Ærø kl. 21.43 d. 12/7 2020 – og heldigvis ikke allerede kl. 20.43!

26. marts: God detektorhumor

Havde i dag fornemt besøg af selveste Arne Hertz, som var trukket nordpå, dels for at komme af med en lånt trailer, dels for at komme en tur på marken i det østjyske.

Jeg havde i dagens anledning kastet min kærlighed på en mark som tidligere har givet fine fund og hvor der altid burde være pæn chance for et hæderligt og overraskende fund, hvilket heldigvis også i dag viste sig at være tilfældet.

Marken har tidligere været leveringsdygtig i tenvægte og tabletlodder, hvilket også var tilfældet i dag. Faktisk var dagens første anstændige fund et uornamenteret tabletlod i bly, som lå ganske langt fra de områder jeg tidligere har koncentreret mig om, så det var jo en succes i sig selv. Den ligeledes aldeles u-ornamenterede tenvægt lå til gengæld lige midt i det kendte hotspot, og blev fundet 2 minutter inden vi afsluttede søgningen.

Tabletlod
Uornamenteret tenvægt

Dagens mest overraskende fund var en næbfibel, som lå i et ikke-tidligere afsøgt hjørne af marken (hurra for mange års nidkær sporlogning). Fundet af denne fulgte en velkendt formel:

Jeg finder fibel, Arne er nogle meter væk.
Jeg går over til Arne og spørger: ”Tror du det her er noget” og viser ham den fine næbfibel.
Arne svarer: ”Nej, den dér kan du godt smide ud igen”.

Det er god detektor-humor!

Klassisk næbfibel

Vi fandt i øvrigt op mod 20 stykker smeltet bly forskellige steder på marken, som alle blev målt ind. Jeg har tidligere fundet mange stykker bly på disse marker og det er sjovt at se, hvordan de fordeler sig på markerne, efterhånden som de bliver afsøgt. Det var faktisk disse små blyfragmenter som ledte os på sporet af tabletloddet og næbfiblen.

24. marts: Flere mønter

En lidt hektisk tur på marken startede med telefonsupport af Fruen som ikke kunne få vist sit YouTube-gymnastik på TV’et. Problemet blev efter ½ time overladt til Sønnen, som efter yderligere en time fik det løst. Alt sluttede lykkeligt, da Farmand kom hjem med lækker Sushi fra Ry.

Nå, men den afkortede søgning gik over al forventning. Måske er det den fugtighed der er i sandet der synliggør de små mønter for detektoren, sidst jeg afsøgte marken var jorden meget tør. Det blev til 3 fine mønter:

 • Penning (borgerkrigsmønt) 1241-1377, bronze
 • 2 skilling Ribe 1536, Christian III, sølv
 • 1 skilling norsk 1768, Christian VII, sølv
2 skilling Ribe 1536, Christian III, sølv

Hertil kommer et formodet knivbeslag med fin, primitiv ornamentering. Mere end godkendt og rart til en afveksling at finde en enkelt genstand, der ikke var en mønt.

Formodet knivbeslag

20. marts: 7 timer, 4 mønter

Endnu en dag med 4 møntfund, denne gang dog af lidt nyere dato og efter en væsentligt mere massiv indsats. Var på marken i 7 timer sammen med 3 udvalgte musketerer, denne gang inviteret af Michael Rønde. Der var tale om en form for nødsituation, hvor en lodsejer har solgt sin gård til kommunen. Der var derfor al mulig grund til at søge, imens søgeretten var under kontrol, man ved jo aldrig hvad der sker, når der kommer en ny forpagter på.

Dagens fund blev gjort af værten, et fragment af en bøjlefibel. Selv nøjedes jeg med disse 4 mønter:

 • 1/24 speciedaler 1787, Christian VII, sølv
 • 1 skilling 1856, Frederik VII, bronze
 • 1 skilling 1863, Frederik VII, bronze
 • 10 øre 1891, Christian IX, Sølv
1/24 speciedaler 1787, Christian VII, sølv

Tak til Lars Thygesen for at introducere os for lækre bacon-ramsløg pølser, en stor fornøjelse!

16. marts: En lækker menu

Så lykkedes det at komme tilbage på danefæ-kurs. Seneste fund i den kategori blev for mit vedkommende gjort d. 24. januar, før Den Store Frost satte ind. I dag stod menuen på den gamle hof-ret: ”Middelalder Mark i læ af gran, pænt sandet, spættehak som baggrund og med strejf af munkesten”. Retten var yderst vellykket, idet jeg fandt hele 2 borgerkrigsmønter samt et par fine sølvmønter fra ”nyere tid”. Da marken allerede er afsøgt grundigt er det godt at se, at der stadig er overraskende mange fund at gøre.

En rigtig fin borgerkrigsmønt
2 skilling norsk 1689, Christian V, sølv

Dagens møntfund:

 • Penning (borgerkrigsmønt) 1241-1377, bronze
 • Penning (borgerkrigsmønt) 1241-1377, bronze
 • 2 skilling norsk 1689, Christian V, sølv
 • 1 skilling 1764, Frederik V, sølv

14. marts: Hundetegns-ritualet

For 50-80 år siden var der skat på hunde (fortæl det for guds skyld ikke til Mette Frederiksen). Som bevis på at man havde betalt denne skat fik man udleveret et metalskilt som man kunne hænge på sin hund.

Man har så forhåbentlig hygget sig godt og grundigt med sin hund i nogle år, indtil den en skønne dag døde, mæt af dage og oplevelser, hvorefter hunden blev begravet i baghaven eller lavet til hundekiks.

Meget tyder nu på, at ejerne efter hundens død ofte gennemførte et populært ritual, hvor hundeejeren kørte ud på landet og symbolsk smed metalskiltet fra skatteministeren ud på en tilfældig mark.

I hvert fald dukker de jævnligt op som detektorfund. Her er et par eksempler.

Diverse hundetegn

7. marts: 5 mand og en gulerodsmark

Var i dag på tur med 4 betroede detektorkammerater. På jomfrumarker, som det jo hedder sig i fagsprog. Vi gik til den med krum hals, i håb om at finde ældre jernalder og måske endda bronzealder ved en gammel fjord-arm.

Men ak, så langt tilbage i tiden kom vi aldrig. Dagens ældste fund blev 2 borgerkrigsmønter, så det var jo godt nok. Selv fandt jeg ingen borgere, men dog hele 7 mønter, hvilket er helt OK så langt fra lands lov og ret som vi var. Hele 2 af mønterne var endda norske sølvmønter, de er jo lidt mere sjældne, så det var en ekstra fornøjelse. Når detektoren finder sådanne små filurer er den i hvert fald korrekt indstillet.

En ekstra lille godbid var et helt hus af bly, måske brugt sammen med tinsoldater i en svunden tid. Samt et nøglehul med rand og en musketkugle.

Hus af bly og dagens 7 mønter

Dagens mønfund:

 1. 10 øre 1953, Frederik IX, kobbernikkel
 2. 2 øre, 1937, Christian X, bronze
 3. 2 øre, 1926-41, Christian X, bronze
 4. 10 øre, 1924-47, Christian X, kobbernikkel
 5. 1 skilling 1675, norsk, Christian V, sølv
 6. 2 skilling 1705, norsk, Frederik IV, sølv
 7. 1 skilling 1762, Frederik V, sølv
Det eneste foto jeg fik taget på dagens tur…

Forresten blev vi sidst på dagen kontaktet af en dame som ikke forventede at vi ville finde noget. Jomfrumarkerne havde nemlig sidste år haft gentagne besøg af 3 polske detektorfolk fra en nærliggende gård. 

Så klog man bliver 🙂

28. februar: 5 mand og en kirkemark

I dag var vi 5 mand på marken, hvor alle forsamlingsforbuddets regler blev nøje overholdt. Dagen startede køligt og som timerne gik var det ret tydeligt, at vi detektormæssigt havde ligget næsten stille i en måneds tid. Man skal lige i gang, ikke sandt! Knirk!

Dagens bedste fund blev hvad der på en god dag ville være en fjerdedel af en mulig Knud den Store penning, England, Pointed Helmet type, fundet af Lars Thygesen. Jeg prioriterede ikke at tage et foto af den, da jeg i første omgang troede at det var en mølædt ruin af en dansk 1400-tals mønt, men glædelig var overraskelsen, da sandheden kom for en dag.

Selv toppede jeg med 3 halvstore mønter, den bedste var 1/24 Speciedaler i sølv, 1799, Christian VII.

Dagen stod i høj grad i Underbergs tegn

Det var aldeles skønt at være på marken i gode venners lag. Sågar med morgenbrød, grillpølser, masser af Underberg, frisk kaffe og hjemmebagt kage.

Hvad mere kan en mand i sin bedste alder ønske sig?

Jeps, jeg har anskaffet mig en drone!

21. februar: Spring is coming

Godt at komme på marken efter lang tid med frossen jord. Det blev en stille genstart, men alt tæller jo, når man har været mere eller mindre afskåret fra fortiden i ugevis. Dagens bedste fund blev en 10-øre i sølv og et par musketkugler. Der er levnet plads til fremgang!

Musketkugler har vi set mange fotos af, så jeg bringer i stedet et modelfoto af Michael Røndes guldring, fundet først på vinteren, før frosten slog til.

Michaels guldring på Patagon-bund

7. februar: DIME – En gave til detektorfolket

Jeg er også gået over til DIME. 

I hvert fald har jeg tilpasset mine rutiner ved registrering af fund, således at de bedst muligt udnytter mulighederne i DIME. Det har gjort livet meget nemmere for mig. Meget nemmere!

Og hvad skal det så betyde? Jo, jeg har taget alle de gode ting fra DIME og krydret dem med nogle af de rutiner, jeg allerede har indarbejdet siden jeg startede med at gå med detektor i 2008.

Hvad er DIME? DIME står for “Digitale Metaldetektorfund”, og kan findes på www.metaldetektorfund.dk. Her kan du registrere dine fund en gang for alle, hvorefter de er på plads i “systemet” og data flyder smukt videre fra dig til lokalmuseet og videre! 

Læs meget mere om DIME i denne artikel!

DIME kan også lave fundrapporter for dig!

6. februar: Imens vi venter

Frosten har godt fat i markerne, så her er et foto af en lybsk skilling, fundet ved en tidligere lejlighed. Men nu genfotograferet, for at få tiden til at gå på en fornuftig måde.

Lybsk skilling fra 1600-tallet

24. januar: Forgyldt seletøjsbeslag

Godt 2 timer på marken, blev det til. Og et interessant nyt hak i sengestolpen, såmænd. Denne gang i form af en korsformet rembeslag, vikingetid. Min første af sin slags.

Troede først, at der var tale om en af de forjættede korsformede fibler af Råhede-typen, men da jeg lagde den på Detektor Danmark var der heldigvis eksperter, der kunne lede mig på rette vej (tak til Henrik Brinch Christiansen for ID).

Forgyldt seletøjsbeslag, vikingetid
Samme genstand, taget bagfra

19. januar: Lidt danefæ-statistik

I dag modtog jeg mit danefæbrev nr. 73, som jeg er yderst tilfreds med. Jeg føler i den forbindelse trang til at dele lidt statistik til dem der går op i den slags:

 • Der var 8 fund i den pågældende indlevering
 • 5 af de 8 genstande røg videre til Nationalmuseet
 • 3 må dermed være sorteret fra hos lokalmuseet
 • 4 af de 8 blev erklæret danefæ, 1 blev ikke
 • Det seneste af de 8 fund fund er gjort 26/5 2017
 • Fundene er modtaget hos Nationalmuseet 21/11 2017
 • Danefæbrev modtaget 19/1 2021
 • Dvs. 38,5 måneders behandlingstid hos Nationalmuseet

Herunder er indsat fotos fra dengang af de 8 fund samt angivet hvilke, der gav danefædusør. Jeg er selv overrasket over de 2 fragmenter af kindplader, dem havde jeg selv angivet som ”mulig fuglefibel” og ”mulig urnesfibel”. Så klog man bliver!

Nøgle (ikke danefæ)
Muligt vægtlod (ikke danefæ)
Fragment af kindplade, vikingetid/tidlig middelalder (danefæ)
Fragment af kindplade, vikingetid/tidlig middelalder (danefæ)
Blyterning (ikke danefæ)
Fuglefibel i sølv (danefæ)
Meget stor tenvægt (ikke danefæ)
Fragment af skålfibel (danefæ)

10. januar: To fine fibelfragmenter

Nyt år, samme mark. Det er nu næsten 14 dage siden jeg sidst har været på marken, da der var frost i jorden forrige weekend. Det eneste der for alvor kan holde en detektormand hjemme er frost i jorden, som forhindrer at man kan grave. Man må jo ikke risikere at skade de genstande, man ønsker at redde, hvilket der er stærkt forøget risiko for, når jorden er stiv.

Heldigvis blev det en fantastisk god start på 2021, da det afsøgte område kastede hele 2 fibelfragmenter af sig i løbet af 2½ times søgning. Så kan det vist ikke blive meget bedre på en kold januardag!

Næbfibel
Halen på en lille ligearmet fibel – med fin dekoration

7. januar: Meget mere end en hobby

Tilbage i november havde jeg selskab på marken, i form af Sebastian og Frederik, 2 journaliststuderende, som gerne ville skrive en artikel i forbindelse med deres studie. De ville i den forbindelse gerne tale med en detektormand – samt andre gode folk.

Der blev stillet mange gode spørgsmål den eftermiddag og det har nu resulteret i en glimrende artikel om den pågældende tur, som du kan læse, hvis du klikker på linket herunder.

Klik her for at læse artiklen “Meget mere end en hobby”

Solen går ned over en jomfruelig mark i Danmark

1. januar: Et nyt år kan begynde

2020 blev endnu et dejligt år på marken, nu kan et nyt begynde. Det er lidt koldt for tiden, men dagene er begyndt at blive længere, så snart kan vi komme på markerne igen. Jeg glæder mig ustyrligt til at solen får magt, vaccinerne får overtaget og især til at gense alle mine dejlige detektorkolleger på markerne igen. Håber I har det på samme måde!

En smuk fugl, imens vi venter!

 

Metaldetektor oplevelser og erfaringer